ลูกจ้างต้องรู้ ทนายดังแจง ทำงานวันหยุด ต้องได้ค่าล่วงเวลา เพิ่ม 3 เท่า

12 เมษายน 2019 | ข่าวสาร

เข้าสู่เทศกาลวันหยุดยาว ทุกคนต่างพร้อมใจกลับบ้านพักผ่อนพบปะครอบครัว แต่ก็ยังมีลูกจ้างบางส่วนที่ไม่ได้กลับบ้านและยังต้องทำงานในวันหยุด ซึ่งทนายเพจดังได้โพสต์ข้อมูลกฏหมายเกี่ยวกับการทำงานล่วงเวลาในวันหยุดว่า ต้องได้ค่าแรงเพิ่ม 3 เท่า ซึ่งก็เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมที่ผ่านมา ซึ่งเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ทางเพจ สายตรงกฏหมาย ได้มีการโพสต์ข้อกฏหมายที่ลูกจ้างทุกคนควรรู้ว่า

การทำล่วงเวลาในวันหยุด กฎหมายกำหนดให้ได้รับ 3 เท่า โดยคำว่าล่วงเวลา หมายถึง การทำงานนอกเวลาทำงานปกติ เช่น เวลาทำงานปกติคือ 08.00-17.00 น ล่วงเวลา ก็คือ นอกเหนือเวลาดังกล่าวนั่นเอง ล่วงเวลา เช่น การทำงานช่วง 17.00-21.00 น ถือว่าเป็นการทำงานล่วงเวลา ในวันหยุด ถ้าทำงานนอกเวลาที่ไม่ได้กำหนดเป็นเวลาทำงาน ถือเป็นการทำงานล่วงเวลา ต้องได้ 3 เท่า ลูกจ้างต้องดูเวลาทำงานที่เราทำงานในวันธรรมดา ถ้าทำงานในวันหยุดนอกจากเวลาทำงาน จะได้ 3 เท่า นายจ้างต้องจ่ายค่าล่วงเวลาให้ถูกต้อง เรื่องพวกนี้ ไม่ต้องรอตำรวจมาจับ แต่ถ้าคุณรู้แล้ว ก็ไม่ควรทำผิดกฎหมายต่อไป

Loading...

ทนายรัชพล ศิริสาคร ประธานชมรมสนับสนุนการต่อสู้เพื่อความยุติธรรม เพจ สายตรงกฎหมาย ยึดมั่นความยุติธรรมโทร 0957563521 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 63 ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาในวันหยุด ให้นายจ้างจ่ายค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างในอัตราไม่น้อยกว่า 3 เท่า ของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงาน ตามจำนวนชั่วโมงที่ทำ

ขอบคุณเจ้าของภาพ ขอบคุณภาพจาก Shutterstock ภาพประกอบเท่านั้นไม่เกี่ยวกับเนื้อหา #รัชพล #ศิริสาคร #สายตรงกฎหมาย #ยุติธรรม #สนับสนุนการต่อสู้เพื่อความยุติธรรม #กฎหมายสามัญประจำบ้าน #กฎหมายจราจรฉบับชาวบ้าน #ทนายรัชพล0957563521 #ทนายรัชพล

Loading...

ขอขอบคุณ สายตรงกฎหมาย

Loading...