ใครจะทำใบขับขี่-ต่ออายุ ปี 2018 รีบอ่าน!!! อัพเดตล่าสุด ต้องเตรียมอะไรบ้าง ไม่อยากไปเสียเที่ยวศึกษาให้ดี!!!

12 มิถุนายน 2018 | ข่าวสาร

กว่าที่เราจะเอารถไปวิ่งบนท้องถนนได้ แน่นอนว่าจะต้องมีใบขับขี่ซะก่อน และแน่นอนว่า ใบขับขี่มีวันหมดอายุ แล้วถ้าอยากจะทำใบขับขี่ หรือใบขับขี่ที่มีอยู่หมดอายุ จะต้องเตรียมตัวอย่างไร ต้องเตรียมเอกสารอะไรไปบ้างนั้นวันนี้ทางเรารวบรวมมาให้ท่านผู้อ่านได้ศึกษาแล้ว ดังนี้

ข้อ 1.การขอรับใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราว ขอใหม่ ต้องเตรียมบัตรประชาชนตัวจริงและใบรับรองแพทย์

Loading...

ข้อ 2.การขอเปลี่ยนประเภทใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราว เป็นใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (5 ปี) หรือเรียกกันแบบเข้าใจง่ายๆ เปลี่ยนใบขับขี่ชั่วคราวเป็น 5 ปี เตรียม บัตรประชาชนตัวจริง ใบรับรองแพทย์ และใบขับขี่ใบเดิมที่หมดอายุ

ข้อ 3.การขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (5 ปี) เตรียมแค่ บัตรประชาชนตัวจริง และใบขับขี่ใบเดิมที่หมดอายุ แต่ถ้าปล่อยให้หมดอายุเกิน 3 ปี ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ประกอบด้วย

ข้อ 4.การขอใบอนุญาตขับรถหรือต่ออายุใบอนุญาตขับรถสาธารณะจะ ต้องเตรียมสำเนาบัตรประชาชน บัตรประชาชนตัวจริง ใบรับรองแพทย์ และต้องแสดงใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลหรือใบอนุญาตขับรถสาธารณะด้วย

ข้อ 5.ทั้งนี้ การขอใบอนุญาตขับขี่ใหม่และต่ออายุ สามารถดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ และใช้เอกสารแบบเดียวกันทั้งหมด

Loading...

ซึ่งในวันที่ 1 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป ใบรับรองแพทย์ที่ต้องใช้ยื่นประกอบ ต้องใช้ “ใบรับรองแพทย์ตามแบบที่แพทยสภารับรอง” มีอายุไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ไปขอใบรับรองแพทย์จนถึงวันที่มาสมัคร

ดังนั้น เพื่อความชัดเจนขอให้แจ้งกับคลินิกหรือสถานพยาบาลให้ชัดเจนว่า ขอใบรับรองแพทย์ สำหรับประกอบการขอรับใบขับขี่ เพื่อให้ได้รูปแบบที่ถูกต้องและมีข้อมูลการตรวจที่ครบถ้วนสมบูรณ์

ตัวอย่างใบรับรองแพทย์ที่แพทยสภาพรับรอง

Loading...

 

ชมคลิป เทคนิคการขับรถภาคปฏิบัติ

ข้อมูลจาก FM91 Trafficpro ภาพจาก กรมการขนส่งทางบก

Loading...